Trygghet

Vi arbetar efter vår likabehandlingsplan för att förebygga diskriminering utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunder som finns. Ingen på förskolan Lingonblomman skall diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Då vi pedagoger är medvetna i vårt likabehandlingsarbete förstår vi vikten av att barnen skapar en förståelse för allas lika värde och sina mänskliga rättigheter. Vi arbetar med olika material i vår undervisning för att lägga en stabil grund hos barnen – alla är vi olika men vi är lika mycket värda!

Förskolan Lingonblomman

Von Bahrs väg 5
754 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

KONTAKT

lingonblomman@cforetaget.se

Telefon 070-091 60 47

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se