Vid sjukdom

Sjukanmälan ska ske senast klockan 08.00. Vi ser gärna att ni frisk anmäler ert barn dagen innan ni planerar att komma tillbaka till förskolan. För att barnen inte ska smitta varandra är det viktigt att de stannar hemma när de är sjuka.

Vid feber Ska barnet alltid ha en feberfri dag hemma. Vi rekommenderar två feberfria dagar hemma då ditt barn har haft feber i tre dagar eller fler. 

Vid magsjuka Barnet ska ha varit symtomfri i minst 48 timmar innan man kan komma tillbaka till förskolan. Det är viktigt att ditt barn har fått tillbaka orken innan de kommer tillbaka. Symptomfria syskon ska vara hemma när någon i familjen är sjuk.

Allmäntillstånd Barnets allmäntillstånd avgör om de orkar vara på förskolan eller inte. Tänk på att det är mer ansträngande för barnet att vara på förskolan än att vara hemma. Det är därför viktigt att barnet är friskt när de kommer till förskolan så att de kan delta i all ordinarie verksamhet (även utevistelsen).

Insjuknar under dagen Om ert barn insjuknar under vistelsen på förskolan så kontaktar vi någon av er vårdnadshavare.  Det är viktigt att vi alltid kan nå er på telefon, att ni meddelar om ni inte kommer att vara kontaktbara och hänvisa till vem vi då kan kontakta. Tänk på att det är viktigt att ni ser till att vi alltid har era aktuella telefonnummer på förskolan. Vi går på allmäntillståndet när vi bedömer om barnet inte orkar vistas i barngruppen.

Läs mer i broschyren: När barnet är sjukt – Information från landstinget i Uppsala län.

Förskolan Lingonblomman

Von Bahrs väg 5
754 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

KONTAKT

lingonblomman@cforetaget.se

Telefon 070-091 60 47

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se