Personal

Angelica

Biträdande rektor

angelica.mattsson@cforetaget.se

Hannah

Förskollärare

hannah.askling@cforetaget.se

Jenny

Barnskötare

jenny.dahlback@cforetaget.se

Nina

Barnskötare

nina.keskinen@cforetaget.se