Pedagogisk dokumentation

Vi uppmärksammar varje barns och gruppens lärprocess genom pedagogisk dokumentation. Detta är ett sätt att dokumentera och reflektera kring barnens intressen så att vi på bäst sätt kan följa upp och utveckla vår verksamhet efter de som barnen är intresserade av. Vi ser vad det enskilda barnet och gruppen kan, vad de behöver för utmaningar samt hur de lär.

Pluttra Vår digitala dokumentations plattform heter Pluttra. Här dokumenteras varje enskilt barns lärande och utveckling samt gruppens utveckling och lärande. Vi når ut till våra vårdnadshavare genom att de är kopplade till plattformen och kan ta del av det som händer på förskolan och sitt eget barns utbildning. Här kan vi på ett enkelt sätt nå ut till våra vårdnadshavare genom viktiga meddelanden som vi lägger ut. Det finns även ett kalendarium där olika aktiviteter och liknande läggs ut som en påminnelse.

Förskolan Lingonblomman

Von Bahrs väg 5
754 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

KONTAKT

lingonblomman@cforetaget.se

Telefon 070-091 60 47

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se