Om förskolan

Barngruppen består av 24 barn i åldern 1–5 år. Barngruppen är en åldersblandad grupp där flera av barnen går tillsammans med sina syskon. På detta sätt kan barnen lära sig av varandra. De yngre barnen ser och lär hur de äldre barnen gör och de äldre barnen lär sig empati, ta hänsyn och att vara goda förebilder i samvaron med de yngre barnen.

Vi arbetar för att skapa en så utmanade och stimulerande miljö som möjligt utifrån våra styrdokument. Undervisning sker dagligen då vi har planerade aktiviteter samt i de spontana aktiviteter som uppstår i verksamheten.

På Lingonblomman är vi närvarande pedagoger. Vi ser varje barn, möter upp barn och föräldrar i hallen/på gården vilket bidrar till att skapa en trygg och trivsam stämning.

Verksamheten och dess utbildning bygger på barnens intresse och var deras upptäckarglädje finns just nu. En lärprocess hos ett barn kan skapas i olika situationer olika dagar. Det kan vara i den fria leken, vid samlingen, vid av- och påklädning eller vid planerad undervisning.