Pedagogik

På förskolan Lingonblomman bedrivs en allmän förskolepedagogik utifrån Förskolans läroplan. Vi samlar det bästa ur olika pedagogiker och bildar en lärande och lustfylld verksamhet med det kompetenta barnet i centrum. Vårt mål är att alla barn ska känna sig trygga, kunna växautvecklas och ha roligt under sin tid hos oss!

Vårt mål i det pedagogiska arbetet är att i varje situation se barnen som kompetenta. Varje barn är en individ med egna möjligheter till utveckling och lärande. Alla barn ska känna att de blir lyssnade på och sedda av både vuxna och barn. Alla barn ska känna att de är viktiga för gruppen. Barnens sociala kompetens utvecklas genom att lära sig ta hänsyn, vänta på sin tur och visa respekt för varandra. Vi arbetar för att alla barn ska känna sig trygga, våga vara sig själva och bli respekterade för den de är. Alla barn ska få ställas inför utmaningar anpassade utifrån deras egna behov och utvecklingsnivå samt få möjlighet till ansvar utifrån ålder och mognad.

Förskolan Lingonblomman

Von Bahrs väg 5
754 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

KONTAKT

lingonblomman@cforetaget.se

Telefon 070-091 60 47

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se