Mindre grupper

På Lingonblomman går 24 barn i åldrarna 1-5 år och vi är fem pedagoger som arbetar här. Två förskollärare och två barnskötare samt en pedagog som täcker upp procent i personalgruppen.

Vi har valt att dela in barnen i två grupper. Till varje grupp finns två till tre pedagoger knutna.

Vi arbetar i projektform, där projektet baseras på barnens erfarenheter och intressen inom förskolans prioriterade utvecklingsområde för läsåret. Detta innebär att vi har en röd tråd som följer med i många olika undervisningstillfällen på förskolan. Ett projekt kan vara långt eller kort och innehållet kan ändras utifrån barnens intressen. Vi vill genom projektet ge barnen möjlighet att på många olika sätt uttrycka sig. Projektet ska utmana barnet, ge det nya erfarenheter, vidga fantasin och öka självförtroendet.