Mindre grupper

På Lingonblomman går 24 barn i åldrarna 1-5 år och vi är fem pedagoger som arbetar här. Två förskollärare och två barnskötare samt en barnskötare som täcker upp procent i personalgruppen.

Vi har valt att dela in barnen i två grupper. I dessa grupper har vi olika aktiviteter tre till fyra förmiddagar i veckan. Till varje grupp finns två till tre pedagoger knutna.

I de mindre grupperna har barnen både rörelse, projektundervisning samt utflykt.

Vi arbetar med projekt vilket innebär att vi har en röd tråd som följer med i många olika undervisningstillfällen på förskolan. Ett projekt kan vara långt eller kort och innehållet kan ändras utifrån barnens intressen. Vi vill genom projektet ge barnen möjlighet att på många olika sätt uttrycka sig genom bild, form, rörelse och musik. Projektet ska utmana barnet, ge det nya erfarenheter, vidga fantasin och öka självförtroendet. Även en lustfylld undervisning med språk och matematik integreras i förskolans utbildning.

Snigelgruppen består av 9 barn i åldrarna 2-4 år, Jenny, Angelica och Vivan är gruppens ansvarspedagoger. Under hösten 2018 startade vi upp ett projekt om djur och natur där vi tillsammans har undersökt och tittat närmare på olika djur och hur dem lever. Det som var mest intressant under höstterminen var snäckor och daggmaskar. Barnen har nu under vårterminen visat stort intresse för skapande som uttrycksform och vi har utforskat detta på olika sätt tillsammans med barnen.

Regnbågsgruppen består av 15 barn i åldrarna 4-6 år, Hanna och Lina är gruppens ansvarspedagoger. Under hösten 2018 startade vi upp ett projekt om kamratskap och hur vi är mot varandra i gruppen. Vi har tillsammans reflekterat mycket över vad som är rätt och fel, hur behandlar man en annan kamrat och hur kan man lösa konflikter på ett bra sätt. Nu under början på vårterminen har vi tittat mycket på olika mönster som finns runtomkring oss i vår närmiljö.

Femårsgruppen träffas en eftermiddag i veckan och de är de barn som går sitt sista år i förskolan. Detta är ett tillfälle för dem att hitta på egna undervisningsaktiviteter utanför den övriga barngruppen.

Förskolan Lingonblomman

Von Bahrs väg 5
754 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

KONTAKT

lingonblomman@cforetaget.se

Telefon 070-091 60 47

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se