En dag på

En dag på Lingonblomman

7.00 Förskolan öppnar
7.30 Klär vi på oss och går ut
9.15 Fruktstund

Måndagar: gemensam rörelse
Tisdagar: gruppaktivitet
Onsdagar: gemensam utflykt/utflykt i två grupper
Torsdag: gruppaktivitet
Fredag: gemensam aktivitet

10.50 Aktivitet avslutas, barnen städar undan efter sig
11.00 Samling
11.15 Lunch
11.50 Läs/sovvila
12.00 Inne aktivitet
ca.14.15 Mellanmål
15.00 Inne- eller utevistelse
17.00 Förskolan stänger

Vi är dagligen ute och leker i vår fina lekpark. På måndagar och fredagar är vi ofta ute hela förmiddagen. Tisdag och torsdag har vi olika planerade undervisningstillfällen i våra två grupper.

2 gånger per läsår går vi på heldagsutflykt. Utflyktsmål kan vara Gränby 4H eller Gamla Uppsala. Alla barn gör också bio-, biblioteks- eller museibesök någon gång per termin.