Digitalt lärande

Genom digitala verktyg kan vi förstärka och utveckla barns upplevelser i förskolan. Då barnen får möjlighet att arbeta med olika verktyg i undervisningen får de en förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt och hur de digitala verktygen fungerar och påverkar oss. Barnen skall få upptäcka och utforska genom att använda sig av de digitala verktygen på ett produktivt sätt. På Lingonblomman arbetar vi med IKT i utbildningen med barnen. Vi använder lärplattan till att forska kring olika ämnen på internet, letar efter bilder tillsammans, läser böcker, övar på att skriva i olika applikationer, se oss omkring i världen. Barnen är delaktiga i sin egen dokumentation genom att de själva tar bilder på det som de vill dokumentera med lärplattan. Vi bygger upp olika miljöer för barnen att utforska och skapar möjligheter till att utveckla barnens lekmiljöer. 

Förskolan Lingonblomman

Von Bahrs väg 5
754 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

KONTAKT

lingonblomman@cforetaget.se

Telefon 070-091 60 47

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se