Verksamheten

Barngruppen består av 24 barn i åldern 1–5 år. I barngruppen arbetar två förskollärare och tre barnskötare.

Barngruppen är en åldersblandad grupp där flera av barnen går tillsammans med sina syskon. På detta sätt kan barnen lära sig av varandra. De yngre barnen ser och lär sig hur de äldre barnen gör och de äldre barnen lär sig empati, ta hänsyn och att vara goda förebilder i samvaron med de yngre barnen. I de pedagogiska aktiviteterna delas barnen in i grupper efter ålder och utveckling, för att alla ska kunna utmanas utifrån sin mognadsnivå.

Lingonblommans förskola

Von Bahrs väg 5
754 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

KONTAKT

lingonblomman@cforetaget.se

Telefon 070-091 60 47

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se