Personal

Angelica

Angelica

Biträdande förskolechef

E-post

Hannah

Hannah

Förskollärare

E-post

Jenny

Jenny

Barnskötare

E-post

Nina

Nina

Barnskötare

E-post

Förskolan Lingonblomman

Von Bahrs väg 5
754 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

KONTAKT

lingonblomman@cforetaget.se

Telefon 070-091 60 47

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se